Vi gjør det enkelt å frakte levende fisk
Designet for lufttransport

Fishpac TM tanker leverer 21-århundredes mest effektive levende sjømat -flyfrakt system. Vi tilbyr gode fortjenestemargin og vekst ved benyttelse via høy nyttelast og lav dødelighet for et stor utvalg av sjømat.  Siden år 2000 har tankene fraktet opp mot 30 milliarder kg sjømat. Teknologien er derfor grundig gjennomtestet med meget lav risiko for kunde og de levende produktene. Tankene kan benyttes for både vei, tog, sjø- transport i tillegg til flytransport.

Tankene kan stables for retur -22 komplette Stackpac`s kan returneres i en 20 fots container. 44 Stackpac`s kan returneres i en 40 fots container.
Ved full lasting av fisk og skalldyr er det plass til 8 tanker i en 20 fots container. 16 tanker kan fraktes i en 40 fots container.
Stackpac-beholdere er designet for levende vanntransport.
100% produsert i Australia, har stackpacen blitt gjort mer holdbar med høyere mulig nyttelast per container.Hver tank er vippetestet under montering for å sikre at det ikke er noen vann lekkasjer.

Den eneste tanken tilgjengelig i verden som har en vegg med en lukket celle av stivnet skum-foam. Dette gjør den nærmes uknuselig.
Har en nyttelast 360-500 kg levende fisk og skalldyr med 500-660 liter vann.
Tankens størrelse er 1,480 mm lengde x 1,220 mm bredde x 1,017 mm høyde. Når tanken er tom er beholdervekten er 140 kg.Når den er full, er beholdervekten 990 kg

Det patenterte FishPac ™ -systemet har revolusjonert levende fisketransport. Lansert i 2000 har denne Australsk- produserte end-to-end-løsningen fraktet mer enn 250 000 tanker mellom Australia, Indonesia, Maldivene, Japan, Canada, USA, Asia, Island og Belgia, med hver tank som inneholder opptil 500 kilo levende fisk og marine liv.

Det innovative StackPac-system er den eneste tanken av sin type som er godkjent av flyselskaper rundt om i verden, og gir et gjennomsnitt på under 1% dødelighet på tvers av 30 timer ++ av transport. Resultatet er en mye høyere nyttelast fra flyplassen din, og forandrer rett of slett tradisjonelt høy risiko / høy belønning  med forretningsmuligheter til lav risiko / høy belønning.

Siden de aller første FishPac-forsendelsene i år 2000 har teknologien vår vært ansvarlig for levering av mer enn NOK 80 milliarder  i levende akvatiske dyr. Viktigst, FishPac-teknologien har spart over NOK 16 milliarder verden rundt av levende akvatiske dyr fra å gå gjennom vår lave dødelighet og høy suksess med FishPac-systemet.

FishPac egner seg perfekt for frakt av skalldyr. Med oksygentilførsel kan de reise første klasse i 5 dager med beste kvalitet før oksygen tar slutt. Skjell kan plasseres i våre ferdig-produserte grinder i tanke. Ikke bare får det levende produktet en reise på første klasse men en kvalitet som er helt særegent.

Noen fordeler med å bruke FishPac TM

Større avkastning for hver levendetransport
En regulert tilførsel av oksygen i opptil 40 timer (avhengig av art og nyttelast) kan bety en dødelighet på mindre enn 1%, noe som betyr større fortjeneste for din bedrift på hver forsendelse.
Lavt stressnivå betyr også en høyere kvalitetsfisk på slutten av reisen. Dette medfører lengre holdbarhet og dermed bedre avkastning for dine kunder.

Levende transport- ingen problem
FishPac håndterer alle deler av din levende transport prosess fra å skaffe alle nødvendige godkjennelser
fra flyselskap og dokumentasjon gjennom å samhandle deg med alle dine aktuelle frakttjenester for å sikre at lasten din kommer til målet første gang og hver gang.
FishPac kan til og med hjelpe deg med å etablere lokale kontakter i prosessen med ny markedsutvikling.

100% sikkert. Ingen feil, ingen lekkasje

 

Innebygd feilsøking og kraftige sikkerhetskontroller under produksjonsprosessen har gitt FishPac en «No Fail Safety»-registrering på over 250 000 internasjonale forsendinger.Regulatorer kontrolleres før hver bruk og betjenes hver sjette måned.Hver StackPac-beholder er lekkasje-testet i henhold til strenge luftfartsforskrifter.

Verdens eneste godkjente oksygen transport system på fly
FishPac-flytransportsystem er det eneste oksygen-transportsystemet som er godkjent av flyselskaper og myndigheter over hele verden. Myndighetene inkluderer: CASA (Australia), USA Department of Transportation, Transport Canada sammen med følgende Avdelinger for sivil luftfart: Singapore, Indonesia, Maldivene, New Zealand, Japan, Hong Kong, Kina, Taiwan, Filippinene, Island, Belgia.

Et bredt spekter av marine liv kan transporteres
Mens en stor andel av levende akvatisk transport er fisk , er FishPac-tankene egnet for annet marint liv som kongekrabbe, hummer,  reker og t.o.m større dyr til store akvarier.

Miljøvennlig, Bærekraftig vanntransport
FishPac er bærekraftig transport av levende fisk med miljøvennlige materialer. Din FishPac-tank kan gjenbrukes i opptil 20 år, noe som gjør det kostnadseffektivt og miljømessig bærekraftig. Dette er noe helt annet enn miljøforurensende Styrofoam kasser.

Enkel vedlikehold for operatører. 
Regulatorer kontrolleres før hver forsendelse og betjenes to ganger i året -og tankene har ikke noen bevegelige deler som gjør dem svært effektive til drift og vedlikehold. Fantastisk enkel å bruke og betjene. 

Hva kan fraktes med FishPac TM

Salmon-parr

Atlanterhavslaks Smolt & Parr (Salmo salar)
FishPac brukes med suksess til å transportere laks, laksesmolt / parr fra spesialiserte avlsbedrifter til oppdrettsanlegg rundt om i verden. Dette bygger på vellykkede FishPac forsknings- og utviklingsforsøk, og det flyttes jevnlig  smolt / parr for reiser mellom 24-30 timer til kunder. Kritisk for utviklingen av vellykkede transportprotokoller har vært grunnleggende for å sikre at kvaliteten er utmerket for at fremtidig vekstpotensial ikke blir kompromittert. Det har blitt vist at FishPac enkelt tilfredsstiller dette kriteriet.

hrognkelsi_stor

Rognkjeks (Cyclopterus lumpus)
FishPac transporterer rognkjeks via vei oksygen-transport og flytransport med stor suksess.
Fisken fraktes jevnlig på Island mellom 24-30 timer med overvåkning og nøye planlagte transportprotokoller for å sikre kvalitet ved ankomst. Fisken liker og sitte tett og ingen hale-biting har forekommet på reisene. Ved bruk av FishPac og god planlegging vil kunden få et utmerket resultat ved flytting av fisken. FishPac tilfredstiller alle krav for en perfekt reise.

Smolt-in-water800

Yngel (varierende arter)
Enten marine eller ferskvann, FishPac-systemer er ideelle for transport av yngel. Ved å eliminere behovet for Styrofoam-kasser kan pakningstider reduseres fra timer til 30 minutter. Fordi bruttovekten til FishPac er statisk, kan transportkostnadene for store forsendelser bli betydelig redusert ettersom total forsendelsesvekt er opptil 50% lavere. Dødelighetstallene er betydelig lavere i FishPac-systemer.

Torsk

Torsk  (Gadus morhua)
Med fokus på markeder verden over, brukes FishPac av store regionale eksportører til å levere levende torsk til klienter på daglig basis. Med nyttelaster på opptil 475 kg i hver FishPac-tank, mottar klienter torsk av høyeste kvalitet. Enkel pakking på kort tid kombinert med kontinuerlig tilførsel av oksygen under transport reduserer fiskens stress og sikrer at fisk er rolig og av topp kvalitet.

kveite1

Kveite og annen flatfisk. 
FishPac frakter enkelt flatfisk av alle typer. FishPac brukes til regelmessige forsendelser av flatfisk til USA, Korea og andre destinasjoner. FishPac leverer flatfisk i førsteklasses tilstand uten dødelighet, samtidig som det gir en større bunnprofitt til avsendere som kan øke sin nyttelast på fly med opptil 25%.
Høy nyttelast på opp til 700 kg  med høy kvalitet på produkt kan transporteres i FishPac systemer med minimal dødelighet.

Kongekrabbe, Russerkrabbe, Kamtsjatkakrabbe, Paralithodes camtschatica, King crab, Crabe royal, Kamschatka-Krabbe, levendelagringLevendelagring i bur under vann

King Crab (Lithodidae)
Gigantene i Arktis er ideelt egnet for transport i FishPac-systemer. Deres passive natur tillater høy tetthet med minimal begrensning. Avhengig av størrelse er nyttelaster på over 400 kg praktisk, og opprettholder 100% overlevelse. Kongekrabben har oksygen i 133 timer med vårt FishPac system.
Med den allmenntilstanden kongekrabben har kan den med hjelp av FishPac faktisk leve over en uke fra den blir sendt til kunde. FishPac streber alltid etter å tilby akvatiske dyr den beste reisen.

Krabbe-i-fjæra

Taskekrabbe (Cancer Pagurus)
Store ressurser av denne krabbe arten finnes langs kysten av Norge og ellers i Europa. FishPac er ideell for landtransport av alle krabbearter til hjemmemarkeder og flytransport til internasjonale markeder.
Krabbe kan pakkes i kurver for individuelle kunder eller pakket løs på hyller for å maksimere nyttelastene for bulkkjøpsklienter. Uavhengig av pakningsmetode er ankomstkvaliteten til krabber eksepsjonell, og eliminerer behovet for klienter å returnere krabben fra lagerplass til andre beholdere før salg.

Merk! Denne listen er ikke begrenset og på ingen måte fullført, og vi arbeider hele tiden for å utvide arter FishPac TM kan sende. For å finne ut hvordan vi kan forandre forsendelsen av din levende sjømat så kontakt oss gjerne. 

Hvordan virker FishPac TM

Regulert kontinuerlig tilførsel av oksygen betyr lav dødelighet under transport
Hjertet i FishPac-designen er den patenterte FishPac-regulatoren. Oksygen flyter fra en godkjent oksygen sylinder gjennom FishPac regulatoren, og skaper en kontrollert strøm på mellom 0,5 liter – 4 liter per minutt. Oksygen blir deretter spredt via en keramisk diffusor plassert i bunnen av tanken, slik at det inneholdende vann og levetid for fisken kan holdes sikkert i 30 timer eller mer. 

Sikkerheten er konstruert i alle deler av StackPac-beholderen
Syresylinderen og regulatoren er sikret i et forseglet kammer i bunnen av StackPac-beholderen mens skum med høy tetthet i veggene isolerer lasten mot temperaturfluktuasjoner. Selvforseglingsanordninger er montert for å forhindre ukontrollert frigjøring av oksygen. Hver beholder er kraftig testet for sikkerhet, inkludert tiltingstesting til 45 ° i hver retning for å sikre at det ikke oppstår lekkasje under drift.

StackPac-beholdere er beregnet for levende vanntransport
Som andre generasjon FishPac tank, har StackPac blitt gjort mer holdbar med en høyere mulig nyttelast per container. Tank-åpningen er designet for enkel påfylling og tømming, og det unike tetnings-systemet gir en vakuum rundt tank-lokk. En bygd «anti-surging Seamist System» og Gore Ventiler opprettholder trygt differensialtrykk og ingen lekkasjer har blitt rapportert.