Gjenfangstsystem levert av AquaSolutions er designet for effektiv og skånsom gjenfangst. Dette gir bedre fiskevelferd og bedre lønnsomhet.
Gjenfangstsystemene er testet og funnet godt funksjonelle.
Systemene skreddersys og tilpasses lokasjon, og kan justeres til ønsket dybde.
For å sikre fiskevelferden skal rensefisk som hovedregel sorteres ut før laks behandles mot lakselus eller annet. Unntaket er bruk av luselaser eller hvis rensefisken trenger behandlingen.

Gjenfangstsystem 4

Når gjenfangst skal begynne, er det viktig å fôre ned i gjenfangstsystemet for å tiltrekke rensefisk raskere. Gjenfangstsystemene bør settes ned i merde 1-2 dager før planlagt gjenfangst. Ordinære tareskjul skal ikke tas opp før rensefisken har tatt i bruk gjenfangstystemene som nytt skjul. Dette for å hindre rensefisken i å fordele seg rundt i hele merden.

I en merde med ca 15.000 – 20.000 rensefisk, anbefaler vi at det brukes 5-6 gjenfangstsystem. Dette for å få optimal og effektiv opphenting av rensefisk.

For å beskytte rensefisken mot sollys leveres systemet med topp som gir skygge for fisken.

Unngå gjenfangst i dårlig vær (mye vind, sjøgang, lav temperatur/ising etc)

Alle deler kan enkelt skiftes ut og vil da gi bedre økonomi og bærekraftige løsninger.

logo Aqua Solutions

BRUK AV GJENFANGSTSYSTEM FOR RENSEFISK

Før gjenfangstsystemet heises/settes ut med kran skal det påmonteres/hektes på en A2 blåse (eller tilsvarende) som skal holde 30-35 kg. Knyt deretter ca 50 mtr 16mm tau i henhold til krav i NS9415 fast sammen med blåsen i øverste ring. Tauet skal trekkes til hver side og festes ved håndlisten.

Gjenfangstsystemet vil dermed balansere godt i vannet, og rensefisken vil trives bedre. Rensefisken vil da naturlig ta i bruk gjenfangstsystemet som sitt nye skjul, og ordinære tareskjul kan fjernes.  Se bilde nedenfor: